Sansa vil ikke komme ut av transportbagen, så mora hjelper til!