Elia var den første til å åpne øynene, 13 dger gammel!